Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Lượt xem:

Sáng 22-9, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham sự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cấp ủy viên các cấp.   Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan TW trao đổi hai chuyên [...]
Thông báo danh mục SGK lớp 1-2 đến cha mẹ học sinh

Thông báo danh mục SGK lớp 1-2 đến cha mẹ học sinh

Lượt xem:

PHÒNG GDĐT HUYỆN KRÔNG PẮC                TRƯỜNG TH Y JÚT CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                             PHÒNG GDĐT HUYỆN KRÔNG PẮC                TRƯỜNG TH Y JÚT CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                       EaKênh ngày 07 tháng 5  năm 2021    THÔNG BÁO CÁC DANH MỤC Sách giáo khoa lớp 1, 2 sử trong Trường TH Y Jút, huyện Krông Pắc  năm học 2021 –2022 (Kèm theo Quyết định số 12/ QĐ-HTTH Ngày 20/4/2020 của Hiêu trưởng Trường Tiểu học Y Jút.) Thực hiện Công văn số 127/PGDĐT ngày 20/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1,2 năm học 2021-2022; Công văn số 193/PGDĐT ngày 20/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn rà soát kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Y Jút thông báo đến quý vị phụ huynh các danh mục sách gíao khoa  lớp1, 2 được lựa chọn trong năm học 2021-2022 như sau:   TT Tên Sách Tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản 1 Tiếng Việt 1 [...]
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma [...]
Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Lượt xem:

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.   [...]